ผลิตภัณฑ์ของ U.P.E. >
 • เครื่องทำลมแห้ง (AIR DRYER)

 • AIR DRYER (เครื่องทำลมแห้ง)
 •  
 • เป็นเครื่องกำจัดน้ำในระบบลมซึ่งมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากมีชุดระบายความร้อน(AFTER COOLER) เสริมอีกชุดหนึ่ง

  • MAX INLET TEMPERATURE: 80°C PRESSURE
  • DEW POINT: 1.6°C FOR AIR COMPRESSOR
  • HORSE POWER: 3-600 HP
  • สามารถกำจัดน้ำในระบบลมได้ถึง 99.9% ให้อุณหภูมิลมที่ผ่านออกเย็น
 •  
 •