ผลิตภัณฑ์ของ U.P.E. >
 • ปั๊มลมแบบบู๊ทเตอร์ (Booster Air Compressor)

 • ปั๊มลมแบบบู๊ทเตอร์ 10HP ถึง50 HP
 •  
 • ปั๊มลมแบบบู๊ทเตอร์

  • เป็นปั๊มลมที่ส่งแรงอัดจาก 5-10 kg/cm2 ขึ้นไปถึง25-40 kg/cm2  
  • มีขนาดตั้งแต่10Hp จนถึง50 HP
  • สามารถปรับตั้งPressureได้ 25-60 kg/cm2  
  • เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเป่าขวด, PET, อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
 •  
 •