เกี่ยวกับเรา
  • บริษัท ยู.พี.อี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งใจปี 2533 ดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศมากว่า 24 ปี ภายใต้แบรนด์ "DYNA" แห่งเดียวในประเทศไทย
  • ด้วยประสบการณ์ท่มียาวนานทำให้เรามีความรู้ ความเขาใจ เกี่ยวกับเครื่องอัดอากาศเป็นอย่างดี
  • มีฐานลูกค้ามากกว่า 3 พันราย
  • เรามุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและการบริการหลังการขาย